Doporučujeme: Beremese.cz Modrykonik.cz Mojasvadba.zoznam.sk Modrastrecha.sk Homebydleni.cz

dezavy Aktivní


 • 2012
  Začínáme přemýšlet o stavbě baráčku okolo roku 2020
  První zjištění o firmě RD Rýmařov a návštěva domu Largo 98 u švagra
  Dům je pro nás ideální a díky pozitivním zkušenostem začínáme zjišťovat další informace o této firmě.

  7/2015
  Náhodně se dozvídáme o nových pozemcích v Blšanech u Loun
  Vybíráme pozemek

  8/2015
  Ověřujeme možnosti financování

  12/2015
  Kupujeme pozemek
  Lokalita: Blšany u Loun
  Plocha: 875 m2

  6/2016
  První kontakt s RD Rýmařov
  zjištování, kdy je třeba zahájit jednání o výstavbě domu, chceme-li stavět nejdříve v 3Q 2019 - doporučeno zahájení v 1Q 2018

  9/2017
  Zjišťujeme, že RD Rýmařov má mnoho zakázek, které nedokáže včas zpracovat.
  Aktuálně se objevují informace, že pro nové klienty mají dodání domu v termínech 1Q 2019
  Zjišťujeme situaci v RD Rýmařov a potvrzují termín 2Q 2019

  9/2017
  Zjišťujeme možnosti financování.
  vše je OK i za stávajících finančních možností a aktuálně je akce na zpracování úvěru a odhadu nemovitosti zdarma
  Domlouváme schůzku na sepsání žádosti o pohotovostní úvěr

  11.9.2017
  První návštěva RD Rýmařov Praha
  Předem jsme definitivně rozhodnuti o Largo 98 a za několik let sledování nejen firmy RD Rýmařov máme většinu informací.
  Pan Střelka navrhuje jiné rozložení místností, než máme v plánu, s ohledem na výhledy na okolí a světové strany
  Jedeme na pozemek a rozhodujeme se o rozložení místností - souhlasíme s návrhem pana Střelky.

  9/2017 Tvorba vlastního "projektu" domu
  v grafickém editoru připraven kompletní náhled na dům v měřítku.
  Díky tomu zjišťujeme, že příčky posuneme, čímž dostaneme: větší obývací pokoj a větší kouplenu, oproti návrhu.
  Díky možnosti navštívení domu u švagra a přeměření domu dále měníme velikosti oken a jejich umístění dle našeho přání.

  26.9.2017
  Vyřizování hypotéky na dům
  Sepisujeme žádost o úvěr s MPSS s úrokem 1,89%(fix 5let), který právě končí a zvyšuje se na 2,29% - budeme doufat, že to klapne.

  3.10.2017
  Potvrzení úrokové sazby
  Dostáváme zprávu, že úrok 1,89% je pro naši smlouvu platný. Nicméně další varianta je 2,29% s fixem na 10 let.

  7.10.2017
  Snaha o první kontakt stavebního úřadu
  Naivně jsem poslal email. dotaz na vedeoucí SÚ s poskytnutím informace, jaká cena bude za vyjmutí půdy ze ZPF a jaké podklady potřebuji k ohlášení stavby.

  9.10.2017
  Odsouhlasení studie domu
  Po několika emailech a mnoha hodinách tvoření vlatního projektu odsouhlasujeme námi navrženou dispozici domu a čekáme na projekt RD.

  12.10.2017
  Snaha o druhý kontakt SÚ.
  zkusil jsem zaurgovat SÚ o vyjádření k emailu - bez úspěchu.

  16.10.2017
  Zjišťování informací o ohlášení stavby
  na netu zjištěno, že před ohláškou musím mít projekt na usazení domu.
  Vyhledání stavebních projektantů v okolí a zasílání dotazu na cenu a termín vyhotovení.

  23.10.2017
  Návštěva stavebního úřadu:
  Slušně jsem chtěl požádat o info, co vše potřebují k ohlášení stavby.
  Slečna asi neměla svůj den, takže to na mě vychrlila tak rychle, že jsem ji znovu požádal, aby mi nadiktovala vše znovu a že si to budu zapisovat.
  Další řeč padla na regulativa a zde nastal kámen úrazu (asi jsem ji hodně zdržoval).
  Regulativa nařizují: garáž bude součástí objektu. Při dotazu, zda může být jen parkovací stání s příškem mi odvětila, že to tedy nejde. Zajímavé, jelikož švagr stavěl stejný dům, se stejnými regulativy ve stejné obci a také má jen přístřešek.
  V té chvíli přišel náhodně do dveří známý a říká na slečnu: doufám, že tě moc nezlobí?
  Slečna odvětila: aale, pan se mě tu snaží přesvědčit, že nechce garáž, ale jen přístřešek.
  Pousmál jsem, i když mi koutky cukaly na tolik, že bych ji zašlapal do země a odpověděl jsem, že se jí nesnažím přesvědčit, ale že se zajímám o možnosti.
  Na to známý odpověděl: všechno jde, když se chce a odešel.
  S příjemnou slečnou jsem tedy raději ukončil rozhovor, poděkoval ji za ochotu a běžel za známým.
  Na zítra jsme domluveni, že se stavím u něj v práci a řekne mi, co s tím udělat.
  Dle slečny ze stav. úřadu mám dvě možnosti: buď postavit takový dům, který bude mít garáž, nebo požádat o změnu územního rozhodnutí, které ale stejně asi neprojde.

  23.10.2017
  Přes web odeslány žádosti o vyjádření sítí (SČVK, ČEZ, CETIN).

  24.10.2017
  Schůzka se známým, který dělá koloudace - zkusí zjistit, jak se věci mají ohledně garáže.

  3.11. 2017
  Dostávám info, že se v oblasti provede změna územního plánu, aby nemusela být garáž součástí pozemku. Nejsme totiž sami, kteří nechtějí garáž nalepenou na baráčku.
  Zaplacena faktura za projekt.

  21.11.2017
  Podepsána smlouva na hypotéku. Volili jsme ze dvou variant: úrok 1,89% s fixem na 5 let nebo 2,29% na 10let. Bereme fixaci na 10 let.

  22.11.2017
  Z RDR přišla stavební část projektu - čekáme na finální projekt.

  30.11.2017
  Schůzka s projektantem na usazení domu na pozemek.
  Zadání podkladů pro vytvoření projektu.

  15.12.2017
  Přišel finální projekt RD - předáváme projektantovi na usazení domu

  2.1.2018
  Domlouváme podpis SoD na temrín 16.1.2018

  3.1.2018
  Objednáváme firmu na měření radonu - měření proběhne v příštím týdnu
  CENA: 2 500 Kč s DPH

  4.1.2018
  S RDR ladíme cenu domu (příplatky/odpočty), aby byla co nejreálnější před podpisem SOD.

  5.1.2018
  Vybíráme ze dvou variant projektu usazení domu. Potvrzujeme jednu z variant projektantovi.

  5.1.2018
  Zasíláme návrh SOD finanční poradkyni MPSS, aby se vyjádřila k platbám a zálohám.

  15.1.2018
  Vyzvedli jsme si projekt na usazení domu. Do konce týdne ho předáme na hygienu a odbor životního prostředí.

  16.1.2018
  V OC Praha podepsána SoD s termínem výstavby 2Q/2019.

  17.1.2018
  Projekty na usazení domu a projekt RD odnesen na podatelnu odboru životního prostředí a druhý na krajskou hygienickou stanici, aby vydali kladné stanovisko ke stavbě.
  Zároveň osloven majitel prvního sousedícího pozemku, čímž je developer, který prováděl úpravy pozemků.
  Druhým sousedem je obec - navštívíme později.

  24.1.2018
  Od prvního majitele sousedního pozemku (developer provádějící úpravy pozemků) přišlo zamítavé stanovisko s umístěním stavby. Stavba prý není dle regulativ 6m od hranice pozemku.
  Ihned voláno a zasláno mailem, aby se řádně podívali na projekt, kde je jasně definovaná kóta, která značí 6m, tzn., dle regulativ. Holt inženýr na správném místě.

  25.1.2018
  Od prvního majitele sousedního pozemku (developer provádějící úpravy pozemků) přišla omluva a stavbu schválil páán inženýr.

  31.1.2018
  Dnes získáno schválení se stavbou od druhého a tedy posledního souseda, čímž je obec.
  Nyní jen čekáme na schválení od životního prostředí a krajské hygienické stanice - poté již ohlásíme stavbu a budeme čekat, s čím přijde ta "zásadová" úřednice.

  6.2.2018
  Dnes náhodně zjištěno, že již máme dalšího souseda - pomocí FB kontaktován a domluvena schůzka na pátek, abychom měli souhlas také od něj. Souhlas od prvního majitele, tedy developera, je nám k ničemu, jelikož už není naším sousedem.

  7.2.2018
  Již máme souhlasné stanovisko od krajské hygienické stanice - čekáme na odbor životního prostředí.

  9.2.2018
  Schůzka s novým sousedem. Představení projektů a všeho ohledně domu. Získán souhlas.

  12.2.2018
  Volali z odboru životního prostředí. Projekt RD prý odkazuje na projekt usazení domu, ten ale nikde nemají.
  Paní jsem popsal, v jakých deskách má hledat - paráda, našla to :-) (Desky s projekty jsem jí dával troje, tak jí to asi dalo zabrat :-) ) Úředníci mě nepřestávají překvapovat.

  16.2.2018
  Volali z odboru život. prostředí, že si mohu vyzvednout stanovisko.

  23.2.2018
  Vyzvednutí stanoviska na životním prostředí.
  Podle nového zákona je ještě třeba stanovisko o odpadech. Rovnou tedy sepsána žádost.
  Sama úřednice nabídla, že vyjádření předají na stavební úřad - ob 3 dveře :-)

  23.2.2018
  Podáno ohlášení stavby !

  1.3.2018
  Volá slečna ze stavebního úřadu, že nemáme schválení od ČEZ a SČVKA našeho připojení na jejich přípojky podle projektu usazení domu.
  No, nemáme, když jste mi to neřekla v době, kdy jsem za Vámi byl a ptal se, co vše potřebuji k ohlášení stavby.
  Na ČEZ odeslán projekt s žádostí o vyjádření.

  2.3.2018
  ČEZ odepsal, že projekt předali inženýrovi v okolí a my ještě musíme sepsat smlouvu o dodávce.

  7.3.2018
  Sepsána žádost o připojení u ČEZ.
  Zároveň na stavební úřad doneseno schválení na připojení vodovodu a kanalizace. Schválení je od EKOSTAVEB, které toto vlastní. Slečna úřednice opět perlí:
  Já: chtěla jste schválení od SČVK, ale ti to nevlastní, proto nesu schválení od EKOSTAVEB.
  Ona: to je blbost, vlastní to SČVK a od těch schválení mám.
  Já: jaké máte schválení od SČVK, když jste ho chtěla po mně a já Vám dal schválení od ES, nikoliv od SČVK?
  Ona: musíte mít schválení od SČVK, že se k nim připojíte.
  Já: vždyť jste mi teď řekla, že ho máte.. (já ji ale toto nedal). Tak co tedy chcete? Já Vám dal schválení od ES, protože oni jsou vlastníci vodovodu a kanalizace.
  Ona: no, já si to zjistím a dám vědět.
  Po 5 minutách, co jsem odešel, mi zvoní tel.: tady SÚ, tak to skutečně vlastní ES a od nich jste mi schválení dal, takže už potřebuji jen ten ČEZ.
  Jupíííí, domluvili jsme se :-)

  16.3.2018
  Opět volá ze SÚ - prý již získala vyjádření životního prostředí o odpadech.
  Zbývá tedy jen smlouva a vyjádření od ČEZu, na které čekáme.

  20.3. Úřady v Lounech jsou opravu TOP !
  Dnes opět volá paní z SÚ: v dokumetech od odboru životního prostředí chybí vyjádření ke krbovým kamnům. Společnými silami prý úřednice zjistily, že toto vyjádření vystavily pro náš projekt, ale pro jiné jméno, tedy jiného stavitele a v jiné vesnici :D
  Po mně chtějí sepsat novou žádost, na zakladě které okamžitě sepíší vyjádření a předají ho na SÚ.
  Sepsána tedy žádost a odeslána emailem na odbor životního prostředí.

  21.3. 2018
  Voláno na SÚ, zda vše klaplo a zda obdob životního prostředí sepsal a předal vyjádření ke krbovkám.
  Ano, klaplo to :D

  29.3.2018
  Ze stav. úřadu přišla složenka k zaplacení 1 000 Kč - jupííí, ohlášení bude hotové :-)

  6.4.2018
  STAVBA SCHVÁLENA ! :-)
  Předáno info do RDR + žádost o sdělení předběžného termínu.

  9.4.2018
  Info z OC: Dle harmonogramu jsme zařazeni na zahájení výstavby domu ve 38. týdnu, tedy od cca poloviny září 2019.

  17.4.2018
  z RDR žádají o pár dokumentů k nacenění ZD. Postrádáme výškopis.

  13.5.2018
  Do RDR zasílám naměřené výšky u ZD

  14.5.2018
  Volá zástupce firmy Lamont (kuchyně), zda si chceme dohodnout schůzku.

  18.5.2018
  Naměřené výšky uvedené do projektu nestačí. RDR žádají projekt spodní stavby dle jejich typové dokumentace i s uvedením výšek. Vědět to dříve, necháme to zpracovat rovnou do projektu spodní stavby.
  Kontaktován projektant - cena 5 500 Kč.

  24.5.2018
  Přišlo info z ČEZu, že jsme sice požádali o připojení, ale už jim nezaslali podepsanou smlouvu.

  30.5.2018
  Nový projekt ZD je hotový - přeposláno do RDR.
  Zároveň navštíveno zastoupení ČEZ a sepsána nová žádost o připojení.

  2.7.2018
  schůzka s fin. poradkyní a dohoda, jak pokračovat. Odesílá požadavek na ocenění domu, pozemku a bytu.

  30.7.2018
  Odesíláme potřebné dokumenty a fotky k ocenění domu a bytu.

  08/2018
  Stále řešíme základovou desku.V RDR se probrali po dvou měsících a zaslalo nacenění ZD s příplatkem 150 tis. Čekáme na projektanta ZD a na začátku září se sejdeme a zkusíme vymyslet jiné řešení.

  21.8.2018
  Schůzka s odhadcem na dům a pozemek. Budeme čekat na ocenění, které jistě nebude tak vysoké, jak potřebujeme.

  27.08.2018
  KOUPELNA: dnes výběr koupelny v SIKO. Po mnoha hodinách hledání inspirace jak na netu, tak v showroomech, máme konečně vybráno. Problém je, že dlažba má rozměry 17x100 cm, což je pro RDR problém - voláno do RDR a máme jim to poslat ke konzultaci a případnému nacenění za víceprace.

  5.9.2018
  Voláno s projektantem ZD. Kontaktujeme RDR, aby nám řekli, jak udělat ZD co nejlevněji.

  6.9.2018
  RDR navrhlo ZD, aby byla co nejekonomičtější. Při dotazu, za kolik by ZD byla dle jejich návrhu, přišla odpověď, že neví, jaká bude cena, že to spočítají až na základě projektu.
  Otázka zní: jak tedy ví, že to bude nejekonomičtější řešení?

  Fin. poradkyně nás informuje, že odhad na barák i s pozemkem je pouhých 3 mil., tzn., že nám nepůjčí vše, co potřebujeme.

  13.9.2018
  Volá fin. poradkyně, že MPSS nechce povolit čerpání hypotéky, dokud neuvidí, že máme na účtě rozdíl z částky, kterou chceme, reps. potřebujeme a kterou nám půjčí, na základě odhadu.
  Rovnou navrhuje řešení, jak z toho vybruslit - bereme další hypotéku bez zástavy, z čímž jsme počítali.

  17.9.2018
  Projektant ZD se konečně spojil s RDR ohledně ZD. Vysvětlili si, jak ZD udělat, aby byla co nejlevnější, resp., aby co nejvíce prací pokryl standard.
  Nyní čekáme na ocenění ZD od jiné firmy, abychom porovnali rozdíl. Poté se rozhodneme, zda necháme postavit ZD jinou firmou nebo předěláme projekt a necháme ZD postavit RDR.

  Koupelna: odeslán dotaz na SIKO, zda pro nás mají nějaké informace.

  18.9.2018
  Ze SIKA přišlo info, že podlahu ani obklady neumožní. Voláno do RDR.
  Obklady nám povolí - dlažbu jsme vybrali jinou.

  26.9.2018
  Projektant ZD odeslal upravený projekt do RDR - čekáme na cenu.

  27.9.2018
  Přišla vizualizace ze SIKA - nelíbí se nám. Zjistili jsme, že prvně vybraná dlažba jde sehnat i v menších rozměrech a SIKO ji umí sehnat - proč nám to neřekli, nevíme.

  2.10.2018
  Dnes jsme byli na konečné specifikaci domu.

  3.10.2018
  Odeslán požadavek do SIKA pro úpravu vizualizace dle našich požadavků.
  Odeslán dotaz na RDR ohledně cenové nabídky na upravenou základovou desku - stále nevíme cenu.

  6.9.2018
  Sepsána smlouva na hypo, abychom pokryli veškeré výdaje.

  11.10.2018
  Přišla opravená vizualizace ze SIKA - potvrzujeme zhotovení.
  Opět odeslán dotaz na RDR, jak to vypadá s cenovou nabídkou na základovou desku.
  Dnes navštívena firma, kterou jsme vybrali pro vyhotovení kuchyně. Pošlou CN a pak vyhotoví projekt pro RDR.

  15.10.2018
  Přišel dopočet za více práce základové desky. Cenu potvrzujeme

  19.10.2018
  Přišla CN na kuchyni - čekáme na projekt

  22.10.2018
  Přišla CN na koupelnu - žádáme několik úprav

  1.11.2018
  Vybrali jsme obkladový kámen na fasádu a potvrzujeme výběr do RDR

  2.11.2018
  Odesíláme PD kuchyně do RDR.
  SIKO zaslalo upravenou CN - souhlasíme a předáváme do RDR
  Vše pro výpočet konečné ceny máme doloženo a čekáme na finální cenu.

  14.11.2018
  Ujišťujeme se, že máme vše potřebné k finální ceně a zjišťujeme termín dodání CN.
  Mohlo by to být brzy, moc toho prý nemají.

  14.2.2018
  Zjišťujeme v jakém stavu je nacenění domu - máme vydržet - jsou v oslabení :-)

  8.1.2019
  Zjišťujeme termín realizace stavby - stále jsme zařazeni ve 42. týdnu (od 14.10.2019).

  16.1.2019
  Opět zjišťujeme v jakém stavu je nacenění domu
Příspěvky pro registrované uživatele se ti nezobrazují.
a uvidíš všechny příspěvky!
dezavy
Registrace: červen 2016
Bydliště: Region Louny
Příspěvků: 46
Inzerátů: 0
Přátelé: 1
Líbí se mi tyto fotoblogy (1)