Opet vkladam kuchynku, prosim o vase postrehy, co zmenit atd...