Prosím o shovívavost, prostě mám ráda starou poctivou práci a pokud je ještě použitelná, bude to můj svět