V srpnu 2009 jsme začali s budováním. 3.8. přišel tesař.