Začali jsme kuchyňí přes chodbu a obyvák a přiští rok nás čeká koupelna a potom to nejlepší na konec dětský pokoj :-))))