Náš pozemok je bývala záhrada. Vraj bývala krásna - keď sme ju však kúpili bol to už len prales - tráva po pás, zarastená, neudržiavaná. Práce bude veľa ale výsledok sa ukáže. Chcela by som záhradu okrasnú v kombinácii s úžitkovou. Začíname...