Výroba nenosného překladu z Ytongu. Spojením dvou příčkovek získáme překlad dlouhý 120cm a vysoký 25cm. Překlad je nenosný, a je záhodno, použít ho ve skladbě zdiva, kde je dále nadezděn minimálně další jednou řadou příčkovek. Překlad musí alespoň 14 dní zrát, a tak si ho/ je můžete vyrobit s dostatečným předstihem. Není-li čas na zrání, je nutné překlad podložit - vynést podpěrou, která ho do úplného vyzrání tenkovsrtvé malty zafixuje. Překlad je vhodný nad otvory o šířce maximálně 90cm. Nad metr už radši kupte prefabrikát. Mám vyzkoušeno ve zdivu 10 a 12,5cm bez problému.