Dostala jsem práci floristky v hotelu.Moc mě práce s květinami baví,používám jen to,co mi vyroste na zahradě,případně co vidím v divoké přírodě.Vázy fotím,abych se případně vyhnula chybám,které hned nevidím a pak abych příští sezonu viděla,co zahrada dá a s čím musím šetřit,aby to vydrželo na vícekrát.
Uvítám rady i kritiku.