"Dobrý plot dělá dobré sousedy", Robert Frost, 1914