Hydrogeologický průzkum - je nutný?

24. bře 201920

Dobrý den,

mám takový blbý dotaz. Teď demolujeme rodinný dům, který má kanalizaci. Dřív se tam bydlelo. Nyní budeme vyřizovat stavební povolení a chybí nám hydrogeologický průzkum. Známa co staví domy, tak říkala že se to dělá pouze v případě, že kanalizace zde není. Tak se chci jen ujistit jak to je. Nejsem v tom vůbec zběhlá, tak se omlouvám za takový dotaz. 🙂 Popř. kdyby to bylo nutné, nevíte jaká je orientační cena?

Moc Vám všem děkuji 🙂 Přeji krásnou neděli Aneta

 • Zdravim, ode mne ho urad taky vyzadoval. Ale asi kazdy kraj, jiny mrav 🙂 i kazdy urad.. stal me ten posudek 8tis.

 • ANO, je nutný. Pokud ho SÚ vyžaduje, nijak to neobejdeš.
  3s na google:
  Hydrogeologický posudek
  Úvod → HYDROGEOLOGIE → Hydrogeologický posudek
  Provádíme hydrogeologické posudky pro vrtané studny, kopané studny, vrty pro tepelná čerpadla, zásaky dešťových a přečištěných odpadních vod z ČOV a jiné stavby a zásahy do vodního režimu krajiny.

  Hydrogeologický posudek pro studnu je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem pro povolení odběru podzemní vody a řeší především bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Hydrogeologický posudek provádíme v případě, že se jedná o dodatečné povolení odběru pro stávající studnu, nebo zhotovení dokumentace před realizací studny. Tento případ se týká zejména šachtové studny. Hydrogeologický posudek pro studnu může doprovázet i projekt studny.

  Hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem z toho titulu, že tepelná čerpadla typu země/voda a voda/voda jsou považována za vodní stavby. Posudek řeší ovlivnění studní v okolí vrty pro tepelné čerpadlo při vrtání a při jejich provozu a slouží k vydání povolení jiného nakládání s vodami. Hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo dodáváme rovněž v jednom celku, který obsahuje i projekt vrtu.

  Hydrogeologický posudek pro zásak dešťových vod. V současné době je moderním trendem likvidace dešťových vod sváděných ze střech, komunikací a jiných zpevněných ploch zásakem. Tento způsob likvidace dešťových vod je pozitivní z hlediska vodní bilance krajiny a lze jej považovat za „protpivodňové opatření“. V terminologii vodního zákona jde o „vypouštění do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Hydrogeologický posudek dodáváme i v jenom celku s projektem zasakovací jímky nebo jiného objektu.

  Hydrogeologický posudek pro zásak vyčištěných odpadních vod. Pokud není možné připojit odpad z čistírny odpadních vod do veřejné kanalizace nebo vodoteče, nezbývá než řešit likvidaci vypouštěných vod zásakem. Tento způsob likvidace přečištěných odpadních vod je v terminologii vodního zákona „vypouštěním odpadních vod do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Posudky pro zásak odpadních vod z ČOV doprovázejí zpravidla projekt čistírny odpadních vod.

  Hydrogeologické posudky pro studny, vrty pro tepelná čerpadla, zásaky dešťových vod a zásaky přečištěných odpadních vod z ČOV jednoduchých případech mají standardizovaný obsah, rozsah a cenu.

Přidej příspěvek

  Nenašli jste co jste hledali?

  Hledat pouze v názvech témat