Jak je to s daní z příjmu při prodeji nemovitosti?

29. srp 201350

Ahojte, potřebuji poradit. V červenci to budou dva roky, kdy jsme koupili byt, který teď potřebujeme prodat.. trvalé bydliště tu máme asi od ledna 2012. Vím, že se daň nemusí platit v případě, že se peníze z prodeje použijí k nákupu další nemovitosti.. a tím se dostávám k tomu, co potřebuju vědět 🙂 do kdy musím tu další nemovitost koupit, abych se vyhla placení daně z příjmu? v ten samý rok, co se prodá nebo to není nijak vymezené?

 • Já mám dojem že do 1 roku, ale ta nová nemovitost musí být taky určena k bydlení.

 • AAha, to jsem netušila. A platí to i v případě koupě pozemku a stavby domu. na klíč?

 • Osvobození od daně platí i při koupi pozemku a stavbě domu. Jen pro úplnost - daní se jen rozdíl mezi kupní a prodejní cenou, t.j byt jsi kupovala za 2 000 000, prodáš za 2 100 000, tak daníš pouze 100 000,- Kč . Neplést s daní při prodeji nemovitosti - ta se platí vždy (letos ještě prodávající) a to buď z odhadu, nebo z prodejní ceny (podle toho, která je vyšší) - činí 4 %.

 • Sponzor fóra
 • Citace ze zákona -
  Od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje reality, pokud:
  a) v ní prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem,
  b) v ní prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby,
  c) přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let.
  Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje reality, pokud je nebo byla zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do dvou, resp. pěti let od jeho vyřazení z obchodního majetku.
  Pojem bydliště není totožný s pojmem trvalý pobyt a § 2 zákona jej definuje jako „místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat“. Ve většině případů je postačující prokázat bydliště v realitě trvalým pobytem. Finanční úřad však může požadovat i další důkazy, jako např. faktury za dodávky plynu, elektřiny, vyúčtování za telefon apod., nebo i svědectví lidí.
  Bytovými potřebami se podle § 15, odst. 3 Zákona o daních z příjmů pro účely tohoto zákona rozumí:
  a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změna stavby,
  b) koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby dle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
  c) koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,
  d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
  e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání,
  f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu,
  g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
  h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).

 • Nemáte prosím někdo zkušenost s tímto případem- V roce 2012 jsme si vzali hypotéku a nechali si postavit dům. V současné době chceme prodat byt v OV, ve kterém jsme bydleli 4 roky, nicméně teď v únoru jsme si změnili trvalé pobyty do nového domu, kde již bydlíme. Chceme penězi z prodeje bytu umořit část hypotéky. Na finančáku nám řekli, že budeme platit i daň z příjmu(cca 160 tisíc) a to že máme hypotéku na barák je prý nezajímá, i když získané peníze chceme vložit na to umoření. Výklad zákona je různý ( bydliště není to samé jako trvalý pobyt- na finančáku nám řekli, že tam musí být trvalý pobyt), ale nechci, aby se mnou nějací úředníci vyjebávali, jak se to hodí jim. poradíte někdo? Moc děkuji

Přidej příspěvek

  Nenašli jste co jste hledali?

  Hledat pouze v názvech témat