Rychlé a jednoduché řešení věnce: Proč byla vyvinuta věncovka HELUZ RAPID?

  • 27.03.2024

Nejčerstvější produktová novinka cihelného systému HELUZ přivítá do rodiny Smysluplného celku inovativní věncovku nesoucí příhodný název RAPID. Oproti běžným věncovkám se vyznačuje nadstandartní tepelnou izolací a výrazným zrychlením a zjednodušením stavby.

řešení věnce
Zdroj: HELUZ

Žhavá novinka je určena pro bednění věnců v koruně stěny u bungalovů a obezdívání stropů HELUZ MIAKO a má velkou řadu výhod:

  • Skvělé tepelně izolační vlastnosti
  • Rychlost montáže
  • Systémové řešení HELUZ
  • Ruční montáž
  • Keramický podklad pod omítku
  • Nízká váha kompatibilní s cihelným zdivem
  • Zkracování dle potřeby běžnými nástroji
  • Cenová dostupnost

Jedná se o nenosnou tvarovku určenou ke snadnému obezdívání železobetonových věnců, ztužujících věnců a stropních konstrukcí. RAPID je systémovým doplňkem uceleného stavebního systému HELUZ.

Schéma věncovky HELUZ RAPID
Schéma věncovky HELUZ RAPID

Statika vs. tepelná technika

Staticky je použití věncovek HELUZ RAPID u bungalovů velice výhodné, protože nahrazují klasické zděné věncovky, které mají většinou šířku 80 mm. Tyto věncovky mají v daném detailu pouze funkci bednící, a vzhledem k tomu, že střešní konstrukce, například vazníky, bývají uložené pouze na ŽB věnci, žádnou další funkci zde nemají. Proto je výhodnější použít věncovku RAPID, která má díky polystyrenu nesrovnatelně lepší tepelněizolační vlastnosti a je poté potřeba přidat již méně doplňkové tepelné izolace a tím pádem můžeme vytvořit širší ŽB věnec než při použití klasických věncovek.

A to je u staveb bez těžkého stropu více než vhodné. Stejně tak je u těchto staveb důležité i ztužení vnitřními stěnami, kde opět na železobetonové věnce můžeme využít věncovky HELUZ RAPID. Například na vnitřní stěně tl. 30 cm vznikne železobetonový věnec šířky 19 cm. Věncovky HELUZ RAPID je možné použít i u bungalovů s těžkým stropem, například typu HELUZ MIAKO. V tomto případě budou věncovky pouze na vnější straně obvodové zdi, kde vytvoří bednění pro betonáž stropu a následně budou tvořit vhodný podklad pro vnější omítku.

Zdroj: HELUZ – Poloha usazení HELUZ RAPID

Bednicí tvarovky HELUZ RAPID se ukládají na očištění a suchý podklad a vyrovnanou ložnou plochu z broušených cihel HELUZ. Tvarovky se pokládají svojí ložnou plochou do housenky HELUZ pěny, tzn. plochou na které je polystyren a cihelný obklad v jedné rovině. V průběhu montáže se poloha tvarovek stabilizuje pomocí montážních spon.

HELUZ RAPID se může zkracovat řezáním. Je určená pro chráněné zdivo, kdy cihelná strana směřuje vždy k líci zdiva. Má jednu ložnou plochu, kterou se ukládá pouze na vyrovnané zdivo z broušených cihel. Při horní straně jsou tvarovky opatřeny ozubem, aby nemohlo dojít k zatížení cihelného obkladu tvarovky např. zdivem dalšího patra či jinými nosnými prvky.

Proč využít věncovku HELUZ RAPID?

V detailech železobetonových věnců je vždy potřeba vyhovět celé řadě požadavků, statických tepelnětechnických, akustických, prováděcích apod. Věncovka HELUZ RAPID má výborné tepelnětechnické vlastnosti a jejím použitím získáme v detailu dostatek prostoru na splnění ostatních požadavků. Je to ideální řešení pro jednopodlažní rodinné domy.

Schématický řez bungalovem s použitím věncovky HELUZ RAPID
Schématický řez bungalovem s použitím věncovky HELUZ RAPID

PR článek + Foto: Heluz

P.S. – Věděli jste, že originální inspirace do zahrady, nápady na projekt domu a rady do domácnosti najdete také u našich sousedů? Navštivte naši slovenskou Modrou střechu.

Diskuse na téma článku