Odstupová vzdálenost vsakovací jímky a revizní šachty od hranice pozemku

Prosím je nutné dodržet nějakou odstupovou vzdálenost vsakovací jímky a revizní šachty od hranice pozemku? Vedle našeho pozemku se má stavet VJ s RŠ, na který jsme obdrželi oznámení o zahájení řízení od stavebního úřadu. Dle projektu je vzdálenost od našeho plotu cca 1,6 metru. Je to takto v pořádku? Mám obavy, aby jsme pak neměli problémy. Nemáte někdo zkušenost a event. čím argumentovat na úřadě v námitce? Děkuji
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od jaasminka:

Prosím je nutné dodržet nějakou odstupovou vzdále…
@jaasminka Nutným předpokladem k tomuto jsou samozřejmě vhodné geologické podmínky t.j. dostatečný koeficient propustnosti a výskyt hladiny podzemní vody, který umožní vsáknout všechny přiváděné dešťové vody. To znamená doložení hydrogeologického posudku při povolování. Pokud není splněno, jedná se prakticky o odvádění vody z pozemku na cizý pozemek, cože je zakázáno zákonem.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od panlorenc:

@jaasminka Nutným předpokladem k tomuto jsou sam…
@panlorenc Moc děkuji. A tento hydrogeol. posudek už tedy na stavebním úřadě musí mít? Mohu ho tedy jako účastník řízení chtít vidět? Ještě jsem zapomněla zmínit, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od jaasminka:

@panlorenc Moc děkuji. A tento hydrogeol. posude…
@jaasminka Nenechejte se svést na špatnou cestu. Hydrogeologický posudek, resp. jeho existence či neexistence, nemá žádný vliv na odstup díla od hranice Vašeho pozemku. Samozřejmě tím ale neříkám, že není nutný pro případné povolení. Ale žádné odstupy neřeší.
Odpovědět
Pokud se řeší povolení na vsakovací jímku v řízení na úřadu, podmínkou by mělo být doložení hydrogeologického posudku. Ten vypracuje hydrogeolog, kdy zjišťuje jaké jsou vsakovací podmínky daného pozemku, v místě plánované vsakovací jímky - vsaku. Pokud projektant plánáje umístění vsakovací jíimky - vsaku do takovéto vzdálenosti od hranice pozemku, měl bych obavy o průsak odváděné vody na cizí pozemek - tedy Váš. Jako účastnící řízení jste byli osloveni orgánem, který rozhoduje o pvolení díla - stavebního povolení a jako účstnící máte právo se k tomuto vyjádřit, podat námitky a podobně, vzhledem k tomu že se Vás tato stavby dotýká, měli by jste mít právo přístupu k dokumentaci, tedy i k hydrogeologickému posudku a pdobně, v dokumentaqci by mělo být i to, jaké odpadní vody tam budou vypouštěny a předpokládané množství. Odstupové vzdálenosti od hranic pozemků neznám, ale nějaké odstupové vzdálenosti ohledně vedlejších budov jsou, protože vsakované vody mohou ovlivňovat základy budov a podobně . U Vás by vsakované vody vzhledem k blízké vzdálenosti hranice pozemku mohly ovlivňovat třeba základy oplocení, mohly by se tlačit směrem na Váš pozemek, Vaši nemovitost a pokud by jste chtěli něco třeba stavet v blízkosti hranice pozemku, mohli by sjte tam mít s vrchní spodní voduou problém. Určitě bych chtěl vědět podrobnosti k plánované akci a podle toho bych to dále řešil. Jo a co se týče hydrogeologického posudku - no asi víte jaký pozemek máte, jaké je tam podloží a ne že bych chtěl sahzovat kvality některých hydrogeologů, ale někdy se mohou různé posudky zcela rozcházet, obzvlášť když třeba jeden z nich dělá "spřátelený" odborník.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od franti_p:

Pokud se řeší povolení na vsakovací jímku v řízen…
@franti_p Jedná se o srážkovou vodu ze střechy a ze silnice. A hydrogeologický posudek v dokumentaci není. A projektant to s námi chce řešit až na místě před stavbou.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od jaasminka:

@franti_p Jedná se o srážkovou vodu ze střechy a …
@jaasminka No tak záleží na tom jak velký objekt to je - tedy i velikost střechy, od toho se samozřejmě odvíjí množství vody - podle velikosti by tam měli mít naprojektovanou velikost nádrže na dešťovou vodu, no a voda z cesty - silnice ( co když tam budou používat v zimě posypovou sůl ) která se bude dostávat do podloží. Vy to neřešte s projektantem stavby, ale na místně příslušném úřadu - stavební úřad, nebo se informujte i na vodporávním úřadu ( pod který spadá povolování vodních děl - vrty, studny a podobně ). No a jestli máte na pozemku svoji studnu - vrt, tak existují zákonné normy ohledně odstupů komunikací a podobně. Třeba ale máte dobré vsakovací podmínky a ta odváděná voda nebude negativně ovlivňovat Váš pozemek, ale to nevíte, takže bych k tomu chtěl maximální množství informací a svůj pozemek bych si bránil, protože pokud by pak vznikl nějaký problém, tak Vaše podmáčená nemovitost může ztratit na ceně, nehledě na to, že pokud by jste tam chtěli postavit třeba garáž a měli by jste ten pozemek pak podmáčený, byl by zas problém se základama a podobně.
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?