Co musíte vědět o Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

  • 17.01.2024

S tématikou staveb a rekonstrukcí se pojí termín PENB. Pro mnohé je to záhadná zkratka, ale my vám vysvětlíme, co se za průkazy energetické náročnosti budov skrývá. Dozvíte se, co přesně znamená PENB, jaké jsou jeho výhody, kdy máte povinnost ho zpracovat a další důležité informace. Více v článku.

průkaz energetické náročnosti budovy
Zdroj: Shutterstock/eprukaz.cz

Co je PENB?

PENB, tedy průkaz energetické náročnosti budovy, je důležitý dokument pro majitele nemovitostí. Jeho hlavní funkcí je informovat o tom, jak energeticky náročná je stavba. Díky němu potenciální kupci či nájemníci zjistí, jakým způsobem budou hospodařit v daném objektu s energiemi.

Průkazy energetické náročnosti budov vám ušetří spoustu peněz

Ptáte se, proč je PENB (průkaz energetické náročnosti budov) tak důležitý? Odpověď je jednoduchá. V dnešní době stále více lidí vnímá důležitost udržitelnosti a energetické úspornosti. Proto může mít průkaz energetické náročnosti budovy zásadní vliv na rozhodování o koupi či pronájmu nemovitosti.

Průkazy energetické náročnosti budov vám ušetří spoustu peněz
Zdroj: Shutterstock/eprukaz.cz

PENB vám pomůže rozklíčovat skutečné energetické náklady spojené s provozem budovy a taky vypovídá o budoucím ekologickém dopadu dané nemovitosti. Pro majitele to znamená možnost vyhodnocení a zlepšení energetické efektivity jejich majetku a pro potenciální kupce či nájemníky je to důležitý nástroj pro informované rozhodnutí.

Investice do nemovitosti s nízkou energetickou náročností se může v dlouhodobém horizontu vrátit nejen nižšími náklady na energie, ale i vyšší hodnotou na trhu.

PENB – povinnost dle zákona

Podle zákona č. 406/2000 Sb. je PENB nezbytný pro skoro každou stavbu. Avšak i zde platí určité výjimky. Například menší objekty pod 50 m², kulturní památky či náboženské stavby mít vyřízené PENB nemusí. Pokud máte ale v plánu stavbu, větší rekonstrukci, prodej či pronájem nemovitosti, průkaz energetické náročnosti domu je naprostá nutnost.

Jak PENB vypadá a co obsahuje?

PENB je kombinací textového popisu s vizuální reprezentací, často srovnávanou s energetickými štítky u spotřebičů. Stavby jsou zařazeny do energetických tříd A až G, kde A je nejúspornější. Nové stavby musí dosahovat alespoň energetické klasifikační třídy B. Průkaz energetické náročnosti budov musí být zároveň ověřen a podepsán kvalifikovaným specialistou v oboru.

Jak PENB vypadá a co obsahuje?

Způsob hodnocení budovy pro PENB

PENB se zaměřuje na energetickou efektivitu konkrétního objektu. Hodnocení vychází z porovnání reálné budovy s referenční budovou. Referenční budova je výpočtově definovaná budova, která má stejnou velikost, tvar, orientaci ke světovým stranám, rozmístění a plochy oken, stejné profily užívání a je ve stejných klimatických podmínkách jako reálná budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy. Po porovnání staveb je následně možné stanovit stupeň energetické náročnosti budovy od A (nejúspornější) až po G.

Jak dlouho trvá vyhotovení PENB?

Vyhotovení PENB může trvat různě dlouho podle složitosti a velikosti budovy, ale obvykle to bývá 2 až 4 týdny. Některé společnosti, například ePrukaz.cz, však nabízí expresní vyhotovení průkazu již do 3 pracovních dnů. Doporučujeme však objednat si PENB včas, abyste získali stavební povolení nebo kolaudaci bez zbytečného protahování.

PR článek

Zdroj foto: Shutterstock/eprukaz.cz

Diskuse na téma článku