Plechová střecha: Všechno, co o ní potřebujete vědět

  • 18.02.2024

Již několik let dozadu se mezi materiály používané k pokrytí střechy zařadil také plech. Ze začátku neměla plechová střešní krytina mnoho přívrženců. S přihlédnutím k jejím vlastnostem, vývojovým vylepšením a v neposlední řadě i k finanční nenáročnosti se však plechová střecha zařadila mezi oblíbené krytiny.

plechová střecha

Výhody plechové střešní krytiny

Mezi všeobecně známé výhody plechové střechy patří lehkost materiálu, úspora dřeva při zhotovení krovu, kratší doba montáže, nulová nasákavost, minimální nároky na údržbu, vysoká životnost, množství barev a více formátů zhotovení.

Tím, že je plechová krytina přibližně desetkrát lehčí než těžké krytiny, nevyžaduje dřevo, které se vyznačuje větší únosností. Proto je vhodná zejména k rekonstrukcím starších domů, kde by byla nutná i výměna krovu v případě použití těžkých krytin. Doba montáže se také zkracuje zhotovením větších formátů, které se snadno a rychle ukládají.

V neposlední řadě můžeme k podstatným výhodám zařadit také nepórovitost materiálu, která přispívá k nulové nasákavosti a tím i větší odolnosti a dlouhé životnosti. Při stavbě se střechou s menším sklonem je ve většině případů vhodná právě plechová střecha. Je využitelná při sklonech již od 8°. Při 15 stupních se používá krytina z vlnitého plechu a plechů podobných tvaru taškových krytin. Rovinné desky z plechu se používají u střech se sklonem přibližně 30°.

Plechová střecha a její nevýhody

K nevýhodám plechové střechy, které mohou být rozhodující při volbě, jsou vysoký difúzní odpor a tepelněizolační vlastnosti. Difuzní odpor je schopnost propouštět vodní páru. To znamená, že sice nepropustí páru dovnitř, ale ani ven. Většina vodní páry pak zůstává v hydroizolaci, což může v konečném důsledku způsobit plíseň. Proto výrobci doporučují vytvoření dostatečné větrací mezery mezi paropropustnou fólií a střešní krytinou.

Za negativum někteří považují tepelněizolační vlastnosti plechové střechy. Plech mnohem hůře udržuje teplo jako těžké krytiny, proto úspora energie není až tak vysoká.

Doporučujeme:

Diskuse na téma „Střecha“ v našem Fóru

Větší hlučnost při dešti také mnozí řadí mezi nevýhody plechové střechy. Pokud je však střecha správně zateplená, jde o neopodstatněnou námitku. Hydroizolace má kromě tepelněizolačních vlastností také zvukoizolační. Hlučnost také snižuje i profilování samotné krytiny. Toto však neovlivňuje hlučnost při silném větru.

Pokud vítr dosahuje vysoké intenzity, může plech nadzvednout i do několika centimetrů. Ten při zpětném sedání vydává silné zvuky. Běžné řešení spočívá v přišroubování jednotlivých pásů, což ale znamená další narušení povrchu. Někteří výrobci nabízejí také těsnící akustické pásy, které je vhodné instalovat zároveň s pokládkou střešní krytiny.

Vrstvy plechové střechy

K dosažení určité úrovně kvality a vlastností musí plechová střecha obsahovat minimální vrstvy:

  • ocelový plech,
  • antikondenzační vrstva,
  • dvě vrstvy zinkového povlaku,
  • vrstva pasivace,
  • vrstvy základního nátěru,
  • vrstvy vrchního laku,
  • vrstva ochranné PVC fólie.

Každý výrobce se odlišuje tloušťkou, kvalitou a počtem jednotlivých vrstev, od čehož je odvozena i samotná cena plechové střechy.

Zásady přepravy, skladování a montáže

Všechny tyto tři etapy vyžadují konkrétní postup. Pokud se nedodrží, může dojít k poškození střešní krytiny a následně k nespokojenosti klienta.

Přeprava a skladování plechové krytiny

Střešní krytina je zpravidla dodávána na paletách a kryta buď ochrannou plastovou deskou nebo stálobarevnou plachtou propouštějící vzduch. Pokud není namontována přibližně do dvou týdnů, je třeba vytvořit na paletách spád podložkami v dostatečné vzdálenosti od země, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.

Pokud se neplánuje namontovat ani po dobu jednoho měsíce, je třeba jednotlivé plechové pásy proložit lištami, které zajistí ničím nerušenou cirkulaci vzduchu. Ideální je, pokud se střešní krytina skladuje v uzavřených, suchých a dostatečně větraných prostorách, kde nedochází k výkyvům teplot.

Samozřejmě povrch, na kterém se bude krytina skladovat, by měl být rovný, aby nedošlo k deformacím. V případě nesprávné přepravy či skladování se zvyšuje riziko poškození střešní krytiny.

Montáž plechové krytiny

V případě vzniku jakýchkoli mechanických poškození či dodatečných řezů je třeba ihned tato místa ošetřit korekčním lakem nebo sprejem a tím zajistit jejich zakonzervování. Pro řezání, stříhání či jiné korekční úpravy se nedoporučuje použít rotační brusku s brusným kotoučem. Místa řezu by začala korodovat červenou rzí a kaz se bude postupně zvětšovat. Pro tyto úpravy lze použít jedině ruční nůžky na plech, okružní pilu s řezným kotoučem k tomu určeným, případně vibrační nůž.

Podívejte se také na:

Reálné fotografie domů a střech od našich uživatelů (Střecháčů) 

Při našlapování na krytinu se doporučuje využít měkké podrážky na botách, přičemž se musí neustále kontrolovat, aby se na nich nezachytily žádné kovové piliny, které by mohly poškodit povrch.

Samotné upevnění plechů zajišťují samořezné šrouby s hliníkovou a EPDM podložkou. Jejich počet závisí na členitosti a složitosti samotné střechy, nicméně v průměru je to 5–8 šroubů na m2.

Někteří výrobci však přicházejí na trh již se zámkovým systémem, kde se nevyžadují žádné šrouby, ale střešní systém do sebe přesně zapadá. Nedochází tak k perforaci krytiny.

Zdroj foto: Canva

Diskuse na téma článku