Jaký typ střechy zvolit pro vaši stavbu?

 • 27.02.2024

Žádný stavebník se při plánování a zhotovování projektu domu nevyhne otázce – jaký typ střechy zvolit, aby byla co nejfunkčnější, cenově dostupná a zároveň estetická. V první řadě je třeba si uvědomit, o jaký typ stavby jde. Jiná střecha bude zvolena u garáže, jiná u altánku či průmyslové budovy a samozřejmě jiná u rodinného domu.

typ střechy a konstrukce
Zdroj foto: Canva

Rovněž samotný sklon, materiál, způsob a kvalita zhotovení dané střechy ovlivňuje energetickou náročnost dané budovy, jelikož až 30% tepla uniká právě střechou. Otázkou také zároveň je, zda chce mít budoucí majitel budovy na střeše umístěná střešní okna, světlovody, solární panely a jiné doplňky, které jsou potřebné pro kvalitní zastřešení.

Typ střechy ovlivní také energetickou úspornost

Zvažujeme-li energetickou úspornost a tedy i menší zatížení rodinného rozpočtu při užívání budovy, je třeba zvážit nejen střešní krytinu, tloušťku a typ zateplení, ale také tvar střechy. Nepsaným pravidlem je, že úspornější střecha je ta, která má co nejmenší plochu a není příliš členitá, tedy bez množství výčnělků, které sice ve většině případů plní hlavně estetickou funkci, ale v případě nesprávného a nekvalitního zhotovení mohou po krátké době činit problémy. Rozlišujeme více tvarů střech.

Rovná (plochá) střecha

V minulosti velmi často využívána, ale se spoustou nedostatků. V dnešní době se dodavatelé v oblasti plochých střech zdokonalili a majitelé se nemusejí obávat, že za několik let začne střechou zatékat. Taková střecha je přitom považována za velmi úspornou vůči energiím, jelikož je možné na ni instalovat solární kolektory sloužící k ohřevu vody či fotovoltaické články pro výrobu elektrické energie. Rovněž lze z takového typu střechy vytvořit extenzivní vegetační střechu, která je pokryta bezúdržbovými trávami. Ty v zimě velmi dobře regulují teplo, pomáhají snižovat tepelné ztráty a v letních měsících zase snižují přehřívání střechy a tím prodlužují životnost samotného pláště.

Ploché střechy rozlišujeme jedno-, dvou- a víceplášťové. Jednoplášťové jsou finančně nejméně náročné na výstavbu, ale dražší na údržbu, neboť spíše dochází k opotřebení vlivem povětrnostních vlivů. Samozřejmě nepsaným pravidlem je, že čím více vrstev se použije při zhotovení střechy, tím můžeme říci, že je střecha kvalitnější, ale také dražší. Mezi ty řadíme dvou- a více plášťové ploché střechy. Mezi další výhody těchto střech můžeme zařadit také lepší přístupnost z důvodu údržby, případně požární bezpečnosti.

Rovné střechy se využívají i v nákupních centrech, kde jsou tyto střechy pochozí, resp. slouží jako parkovací místa. Samozřejmě musejí být zhotoveny na základě zvláštních kritérií, protože je třeba, aby odolaly obrovskému zatížení.

Zdroj foto: Canva

Sedlová střecha

Sedlová střecha patří k nejběžnějším a historicky i nejvíce používaným typům střech. Vyniká jednoduchostí a zároveň i menší finanční zátěží vzhledem k menší spotřebě materiálu. Je tvořena dvěma střešními rovinami, dvěma okapy a dvěma štíty. K výhodám také patří snazší pokládka a vynikající odvádění vody z horní části stavby, která v mnoha případech přispívá k poškození střešní krytiny.

Valbová, polovalbová a stanová střecha

Valbová střecha je velmi podobná sedlové střeše, avšak odlišuje se od ní tím, že namísto štítů má další dvě střešní roviny, resp. valby. Pokud jsou tyto střešní roviny stejně dlouhé a okapy mají v jedné rovině, pak se taková střecha nazývá valbová. Pokud dvě roviny jsou kratší a zároveň okapy jsou umístěny výše, pak vzniká střecha polovalbová. Obě střechy se používají u obdélníkového půdorysu budovy. Polovalbové střechy se často využívají i u chalup.

Stanová střecha je téměř stejná jako valbová, avšak rozdíl je v tom, že stanová se aplikuje většinou u budov čtvercového půdorysu, jak tomu bylo v minulosti. Při použití menšího sklonu lze použít i na obdélníkový tvar budovy.

střecha na chalupu
Zdroj foto: Canva

Mansardová střecha

Tento typ střechy proslavil v 17. století Francois Mansart. Podle něj je také pojmenován vnitřní prostor pod střechou, tzv. mansarda. U velkých staveb, jako byly paláce, zámky či kláštery, nebylo možné využít sedlového typu střechy, protože samotné krokve by musely být velmi dlouhé. Proto architekti začali navrhovat sedlové, resp. valbové střechy se zalomenou rovinou, přičemž z každé vznikly dvě roviny v různých úhlech.

Tímto způsobem vznikl pod střešní konstrukcí bohatý, plně využitelný a dostatečně prosvětlený prostor. Právě tento prvek odlišuje mansardovou střechu od jiných. V dnešní době je možné setkat se s takovýmto způsobem zastřešení i u rodinných domů, avšak je to spíše výjimka než pravidlo.

Zdroj foto: Canva

Pultová střecha

Pultová střecha má jednu střešní rovinu se třemi štíty – dva boční a jeden hřebenový. Střešní rovina přesahuje na jižní straně dostatečně k tomu, aby v létě vytvořila dostatečné zastínění a tím i nežádoucí přehřátí vnitřního prostoru. Naopak v zimních měsících vniká do interiéru dostatečné světlo, jelikož zimní slunce bývá nízko. Využívá se hlavně při přístavbách, případně při stavbách na hranici pozemku. Často lze na takových střechách vidět i solární panely, které přispívají k energetické úspoře. Výhodou je také jednoduchost zhotovení, snadná pokládka a zároveň i finanční úspora v použitém materiálu.

Střechy dále rozlišujeme podle sklonu na:

 • Ploché – do 10° (rovná, příp. pultová střecha),
 • Šikmé – od 10° do 55°,
 • Strmé – za strmé se střechy považují již od 45°.
Zdroj foto: Canva

Při realizaci, ale i pozdějším užívání staveb, dochází vzhledem k nekvalitnímu provedení nebo materiálu k různým problémům.

 • S jakými problémy se setkali naši čtenáři a k jakým řešením dospěli, si můžete přečíst ZDE.
 • Pokud potřebujete poradit od profesionálů, případně vybrat svého dodavatele, klikněte SEM.

Problémy a řešení u střech

Zatékání střešních oken

 • možný důvod: nesprávné upevnění a vyrovnání rámu okna, špatné napojení pojistné hydroizolace na rám okna, špatné umístění izolace a parozábrany kolem okna, nekvalitní okno
 • možné řešení: rešením může být výměna nekvalitního okna, případně otevření upevnění stávajícího a následné správné ukotvení a napojení na izolaci.

Stojatá voda na rovné střeše

 • možný důvod: při poškození pláště způsobuje prosak do izolace a tím plísně. Později růst mechu na povrchu pláště.
 • možné řešení: U nové střechy – reklamace u dodavatele a realizátora střechy. U starší střechy – výměna celého pláště, případně oprava jednotlivých poškození.

Řasy, mech, lišejníky, voda

 • možný důvod: černé, zelené zbarvení, urychlení procesu zvětrávání, při narušeném povrchu vsáknutá voda zamrzá a zvětšuje objem, dešťová voda obsahující rozpustné soli rozrušuje povrchové vrstvy
 • možné řešení: pravidelnou údržbou prodlužujeme životnost střešní krytiny i samotné konstrukce (čištění chemickými prostředky, popřípadě vysokotlakým čističem). U starší a zvětralé střešní krytiny je třeba zvážit její celkovou výměnu.

Ptáci na střeše i v ní

 • možný důvod: díry v izolaci, špinavá omítka i střešní krytina, možnost chorob z výkalů
 • možné řešení: K zabránění vniknutí ptactva do prostoru pod taškou se používají speciální síťky, upevněné na krokvích. Na střešní krytinu lze aplikovat hroty proti dosedání ptáků, případně lze využít chemických a akustických odpuzovačů.

Zdroj foto: iStock, Canva

Diskuse na téma článku