Od hlučného prostředí ke klidnému útočišti: Jak dosáhnout dokonalého akustického komfortu ve vašem domě

  • 21.03.2024

Při stavbě domu či rekonstrukci je jedním z klíčových faktorů pro zajištění pohodlí a kvality bydlení také akustický komfort. Ten je do značné míry ovlivněn výběrem správného izolačního skla. Akustický komfort ovšem není jen o tichu. Je to o vytvoření prostředí, kde je zvuk řádně kontrolován, aby neovlivňoval denní fungování a relax obyvatel. Poradíme vám, jak správně vybrat izolační sklo v závislosti na hlukové zátěži a podle toho, jakého akustického komfortu chceme dosáhnout.

izolace v případě že jsou hluční sousedé
Zdroj: iStock

Jak hodnotit hlukovou zátěž

I když zákony stanovují konkrétní právní a technické standardy pro různé typy budov, jejich dodržování nemusí zajistit úplné odstranění nežádoucích zvuků, které mohou negativně ovlivnit pohodu i ve vaší domácnosti. Hluční sousedé, pes, který neustále štěká, plačící dítě. A to je jen zlomek nepříjemných hluků, které mnozí z nás musí tolerovat.

Zvuk vzniká díky vibracím zdroje zvuku a je definován dvěma hlavními charakteristikami: intenzitou, t.j. hlasitostí vyjádřenou v decibelech dB a frekvencí, měřenou v Hertzech (Hz). Lidské ucho je schopno detekovat zvuky začínající na úrovni 0 dB a při intenzitě kolem 130 dB můžete začít cítit bolest. Zvuky lidské řeči se obvykle nacházejí ve střední až vyšší frekvenční oblasti. Na druhé straně, zvuk motoru nebo vlaku, patří mezi zvuky s nízkou frekvencí. Proto je důležité zvážit, jaké typy hluku jsou pro vás nejvíce rušivé, a vybrat zasklení, které je speciálně navrženo pro tlumení těchto frekvencí.

Hluk proniká do interiérů skrze materiály s nízkou hmotností nebo tenkou konstrukci, což znamená, že právě sklo v exteriérové obálce budov často představuje slabé místo. Současně se však objevuje trend zvyšování rozlohy skleněných ploch. Ačkoli se tento problém může zdát jako bezvýchodný, existuje jednoduché a účinné řešení.

Hlukovou zátěž je třeba posoudit již během projektové přípravy. Závisí na poloze domu, blízkosti hlavních cest, průmyslových zón nebo jiných zdrojů hluku. Projektant domu by měl ve spolupráci s akustickým specialistou určit úroveň hlukové zátěže.

Výběr izolačního skla

Různé typy skla se liší v tom, jak zvládají absorbovat různé frekvence zvuků. Každé z nich má jinou schopnost tlumit zvuky. Při výběru správného skla je důležité zvážit, proti jakým konkrétním zvukům by vám mělo poskytovat ochranu. Potřebujete eliminovat hluk z ulice způsobený projíždějícími auty, nebo vám překáží křik dětí na dětském hřišti?

„Schopnost eliminovat hluk je charakterizována vzduchovou neprůzvučností materiálu, tedy hodnotou vyjadřující rozdíl hladiny akustického tlaku mezi zdrojem hluku a interiérem. Čím je její hodnota vyšší, je vyšší akustický výkon zasklení a tím lépe materiál izoluje,“ vysvětluje Martin Najman, projektový a produktový manažer společnosti HELUZ IZOS.

Hlavní předností kvalitního zasklení je jeho výrobní flexibilita, umožňující kombinovat různé specifikace a tím optimalizovat ochranu proti rušivému hluku. Klíčovými aspekty jsou možnosti výběru různých tloušťek skleněných desek, aplikace speciálních ochranných fólií či vytvoření specifických kombinací různých druhů a tloušťek skel, aby se maximalizovala účinnost v tlumení nežádoucích frekvencí a vibrací skla a tím se zlepšil akustický komfort. „Nicméně, pro dosažení nejvyšší kvality výsledku je nezbytná i profesionální montáž na místě, která zabraňuje vzniku akustických mostů ve spojovacích spárách,“ doplňuje Martin Najman, projektový a produktový manažer společnosti HELUZ IZOS.

akustický útlum díky izolačnímu trojsklu izos acoustic
Zdroj: IZOS

Optimální volbou je izolační trojsklo s protihlukovými vlastnostmi

Schopnost bránit pronikání hluku je vyjádřena faktorem Rw (Index zvukové izolace) v decibelech (dB). Vyšší hodnota Rw znamená lepší schopnost oken tlumit hluk.

Zvukové vlny, které narazí na vnější vrstvu skla, jsou částečně odráženy a částečně pronikají do mezisklené vzduchové komory, kde je šíření zvuku zpomaleno díky přítomnosti vzácného plynu.

Protože vibrace nemají kam uniknout, přenášejí se i na střední vrstvu skla. Větší šířka mezisklené komory vede k menší synchronizaci vibrací mezi vrstvami skla (vnitřní vrstva vibruje se zpožděním oproti vnější), což znamená efektivnější tlumení zvuku. Když zvuk proniká skrz sklo, určitá část jeho energie je odrážena zpět při kontaktu se sklem na opačné straně. Umístěním fólie mezi dvě skleněné vrstvy dochází k tomu, že vibrační vlny se ve fólii setkávají a navzájem se eliminují.

Kromě zabezpečení akustické izolace, zasklení také splňuje vysoké standardy pro průnik světla, bezpečnost, ale také tepelněizolační vlastnosti. Toho dosahuje kombinací vrstveného skla a skel s nízkoemisním pokovením, které jsou vloženy do izolačního rámu s molekulárním sítem, přičemž mezera mezi nimi je vyplněna argonem. Díky tomu dosahuje vynikajících hodnot koeficientu přechodu tepla Ug. Použitím tohoto typu zasklení dochází k výraznému snížení energie potřebné k vytápění, čímž nám šetří finance a splňuje i požadavky na pasivní a energeticky téměř nulové budovy.

akustická vlna a její útlum díky izolačnímu trojsklu izos
Zdroj: IZOS

Představte si, že by váš domov mohl být teplejší a účty za energie nižší

Výměna současných skel nebo oken za kvalitní izolační zasklení představuje proces, který je překvapivě jednoduchý a rychlý, a nejlepší na tom je, že si můžete předem nechat vypočítat, kolik peněz vám to může ušetřit. Takže ještě předtím, než se rozhodnete uskutečnit objednávku, budete mít jasnou představu o tom, jakou úsporu vám to přinese.

IZOS kalkulačka je přehledný online nástroj, který umožňuje práci s různými typy zasklení, systémy vytápění a zohledňuje také aktuální ceny energií. Tato inteligentní kalkulačka úspor vám jasně a přesně ukáže rozdíly v úsporách mezi různými druhy zasklení. S její pomocí snadno zjistíte, jaké úspory dosáhnete oproti vašim současným oknům nebo můžete porovnat účinnost dvou různých typů zasklení.

izos kalkulátor energetických úspor zasklení
Zdroj: IZOS

Správný výběr zasklení může výrazně přispět ke snížení hlukové zátěže a zlepšení kvality vašeho života. Věnujte čas zhodnocení vašich potřeb a konzultacím s odborníky, abyste našli nejlepší řešení pro váš domov nebo pracoviště. V dnešní době, kdy je hluk téměř všudypřítomný, může být kvalitní zasklení oken vaším nejlepším spojencem v boji za ticho a pohodu.

Autor: redakce Modré střechy ve spolupráci s IZOS

Zdroj foto: iStock, IZOS

Diskuse na téma článku