Kategórie

Schodiste

Vybíráme schodiště

Jakmile budujete nebo rekonstruujete jakoukoliv podlažní stavbu, ať už je to činžovní dům, rodinný dům nebo třeba jenom chata s půdou, musíte v ní vybudovat přístupové schodiště. I když existují výtahy nebo pojízdná schodiště, jsou situace, kdy se bez klasického pevného schodiště neobejdeme. Jaká je nabídka na trhu a s čím musíte při výběru počítat, vám poradí tento článek.

Co to je schodiště

Aby bylo jasné, o čem píšeme, začneme s vysvětlením terminologie, která se při komunikaci o schodištích používá. Schodiště je tvořeno schody, které se skládají ze základního prvku, tj. schodišťového stupně, a schodišťového ramena. To je šikmá plošná konstrukce, která je tvořena minimálně třemi stupni a spojuje dva různé výškové body. Mezi rameny se nachází podesta neboli odpočívadlo, tj. plošná vodorovná konstrukce. Schodišťový stupeň tvoří dvě plochy, a to nášlapná neboli nástupní a podstupňová (tj. svislá). Volný prostor mezi schodišťovými rameny se nazývá zrcadlo. Je to prostor, v němž je v mnoha starších panelových domech umístěn výtah.

Vybíráme schodiště

Nové schodiště musí být zcela funkční a uspokojovat všechny vaše požadavky. Při jeho výběru si ujasněte následující čtyři body.

1. Tvar schodiště musíte vzít v úvahu jako první. Můžeme se rozhodnout pro přímé schodiště s podestami nebo schodiště bez podest s plynule točitými stupni. Schodiště s podestou vyžaduje větší prostor a je také nákladnější – může stát až dvojnásobek ceny schodiště bez podesty.

2. Materiál na zhotovení může být velice variabilní. Máte na výběr dřevo, kámen, cihlu, beton, sklo, ocelobeton, kov, navíc se materiály dají i kombinovat.

3. Výška a šířka schodiště. Ideální parametry schodů jsou podle normy na výstavbu schodiště 18–20 cm na výšku a 24–26 cm na šířku, ostatní rozměry nejsou vhodné pro pohodlnou chůzi. Pokud si chcete vypočítat přesnou výšku a šířku stupně podle normy, využijte vzorec (2 x výška) + šírka = 630 mm. Toto číslo představuje délku kroku běžného člověka. Ideální parametry odpovídají délce právě jednoho kroku. Pokud stupně snížíte, zvýšíte jejich počet na danou výšku a výsledkem bude schodiště s delší výstupní trasou.

4. Šířka schodů je většinou limitovaná prostorem, který je pro schodiště vymezený, nicméně můžeme ji přirovnat k šířce dveří v domě, tj. přibližně 90 cm. Tato šířka zcela postačí a je zcela zbytečné budovat schodiště širší než 100 cm.

Projektování schodiště

Když se schodiště navrhuje, plánuje se jeho půdorys, rozměry a počet ramen, což ovlivní i velikost a počet podest, sklon ramen, rozměry stupňů, případně jejich podpěr, materiál, druh zábradlí, osvětlení a další skutečnosti. Odborníci budou rozhodně vědět, co vám doporučit jako nejlepší pro váš prostor.

Typy schodišť

Schodiště se dělí podle různých faktorů, např. umístění, funkce, tvaru, typu výstupu, počtu ramen apod.
Podle umístění uvažujeme schodiště vnitřní, vnější a terénní, které je umístěno samostatně v terénu.
Podle funkce může být schodiště hlavní, což je základní spojení mezi jednotlivými podlažími, vyrovnávací, které vyrovnává různé výškové rozdíly téhož podlaží, a vedlejší, které spojuje jednotlivá podlaží vedle hlavního schodiště kvůli bezpečnosti, provozu, ale i z jiného důvodu.

Schodiště podle tvaru může být s přímými rameny, když jsou ramena po celé délce schodiště sestavená z rovných schodišťových stupňů se stejnou šířkou nástupnice, se zakřivenými rameny, které je sestavené z kosých stupňů s průměrnou šířkou nástupnice, a se smíšenými stupni, kdy se schodiště skládá z rovných i kosých stupňů.
Podle typu výstupu může být pravotočivé, levotočivé nebo přímé.
Podle počtu ramen se schodiště dělí na jednoramenná, kdy je výška podlaží překonávána jedním schodišťovým ramenem, dvojramenná, kde jsou dvě ramena oddělená podestou, víceramenná s více podestami a sdružená, která se větví na víceramenná.

Co musí schodiště splňovat?

Jestli jste schodiště navrhli správně, zjistíte až po jeho postavení. Správně postavené schodiště by mělo vyhovovovat několika požadavkům. Mělo by být nadimenzované jako úniková cesta a zároveň upravené tak, aby bránilo šíření ohně a dýmu, kdyby v podlaží vznikl požár. Mělo by být pohodlné a bezpečné jak při výstupu, tak při sestupu. Mělo by být snadno přístupné ze všech prostorů, které schodiště obklopují, a v neposlední řadě dobře osvětlené a větrané.
Schodiště musí být prostě navržené pečlivě, s rozmyslem a úsporně, aby zabíralo co nejmenší plochu půdorysu budovy. Kromě toho musí být pevné, odolné vůči opotřebovávání a dobře čistitelné.

Stavební Wiki je Vaše encyklopedie. Je tvořena Vašimi vědomostmi a zkušenostmi s cílem pomoci jiným. Chybí Ti něco k tomuto tématu? Neváhej a napiš nám. Uveřejněné informace nenahrazují návštěvu zkušeného odborníka (architekta, statika a pod.)