Unikátní projekt muzea holocaustu Schindlerova archa ožívá. HELUZ je hrdým partnerem.

  • 06.02.2024

Schindlerova archa byl koncentrační tábor, ve kterém bylo zachráněno 1200 Židů ze Schindlerova seznamu, jak je uvedeno ve filmu Stephena Spielberga. Schindlerovu archu ukradli nacisté rodině Low-Beerových v roce 1938. Rodina Low-Beerů v roce 2019 zřícenou továrnu zkonsolidovala a ve spolupráci s místní komunitou založila Nadaci Archa. Spoluvytvořili projekt muzea a svědeckých aktivit vedených místními průvodci.

SCHINDLEROVA ARCHA
Zdroj: arksfoundation.net

Nadační Fond Archa rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera zahájil rekonstrukci památkově chráněné budovy v bývalé továrně v Brněnci

V druhé polovině prosince 2023 se Nadační Fond Archa rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera chopil výzvy a začal s důkladnou opravou střechy čp. 23, nacházející se v areálu bývalé továrny v Brněnci. Tato budova, zapsaná v seznamu památkově chráněných objektů, má významné historické pozadí. Během druhé světové války sloužila jako součást pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen právě v Brněnci. Zde poskytovala ubytování a zázemí pro jednotky SS.

Po uzavření továrny v roce 2010 začala budova chátrat, až došlo ke zborcení střechy dovnitř objektu. Cílem je zachovat autenticitu budovy a její historický význam pro budoucí generace.

Rekonstrukce byla zahájena ve spolupráci se společností HELUZ cihlářský průmysl a.s., která se stala partnerem tohoto významného projektu. Do projektu přispívá svojí angažovaností a odbornou pomocí při obnově tohoto důležitého dědictví, stejně tak i cihelným materiálem.

HELUZ takto znovu naplňuje svoje poslání s názvem Smysluplný celek a vstupuje za hranice prostého stavebnictví. „Být součásti takto unikátního projektu s posláním zachovat památku obětí holocaustu, je pro mě osobní záležitostí. Jen málokdy se Vám naskytne možnost účastnit se něčeho s tak hlubokým smyslem. Partnerství budování SCHINDLEROVI ARCHY je pro nás otázkou cti a sociální odpovědnosti, závazek vůči všem jedincům, rodinám, pozůstalým (potažmo celé společnosti), kterých se tato historická etapa dotkla a stále dotýká.“, vyjádřila se Eliška Smolová, mluvčí za společnost HELUZ cihlářský průmysl a.s.

Dokončení rekonstrukce je plánováno v první polovině roku 2025, a tím znovu otevření dveří této budovy ve prospěch vzdělání a zachování historie.

Věříme, že projekt Schindlerova archa přispěje k udržení povědomí o událostech druhé světové války a jejich důsledcích pro naši společnost.

Nadační Fond Archa rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera za podpory partnerství s HELUZ cihlářský průmysl a.s.

P.S. – Věděli jste, že originální inspirace do zahrady, nápady na projekt domu a rady do domácnosti najdete také u našich sousedů? Navštivte naši slovenskou Modrou střechu.

Diskuse na téma článku