Ochranne pásmo lesa a stavební povolení

Dobrý den, vlastním pozemek který sousedí s lesem rádi bychom stavěli na pozemku zahradní chatu. Problém je v tom, že teď řeším co všechno budu potřebovat k povolování. Stavba bude v souladu s uzemním plánem, ale po předběžném telefonátu na životní prostředí mi sdělili, že bude pravděbopobně problém s ochraným pásmem lesa. Stavbu by ve skutečnosti vzrostlé stromy a případná kalamita neohrožovali, jsou vzdáleny přes 30m, ale lesní pozemek a stavba bohužel budou sousedit v délce 12m. Po internetu jsem toho už dosti přečetla. Poradí mi někdo zda v případě zamítnutí výjimky je realná šance jak se souhlasu domoci? Další věcí je, že jsem si nechala udělat potřebné dokumenty pro elektriku, vodu, kde bylo jasně uvedené, že budou sloužit k potřebám plánovaného zahradního objektu. Toto vše bylo schváleno a vydáno povolení (včetně orgánu ochrany lesa). Je tímto možné argumentovat v případě neúspěchu s povolování chaty ? Souhlas vlastníka lesa nebude problém. Mám v tom již dost peněz a nerad bych teď zjistila že to bylo k ničemu.
Odpovědět
Zřejmě máte pozemek v nezastavěném území. Tam se mohou umísťovat pouze stavby výslovně uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona (je toho víc, mrkněte na to na googlu). Ovšem je velmi pravděpodobné, že Vám tam zahradní chatu nikdo nepovolí. A je-li to v ochranném pásmu lesa (což je 50 m), tak tím spíše. To, co uvádíte jako možný argument, nemá naději na úspěch. Jediné, co mohu poradit, je požádat o povolení, a pokud bude žádost zamítnuta, tak se odvolat. Podle mého názoru a zkušeností ale moc nepočítejte, že uspějete.
Odpovědět
Profilova fotka
ja jsem o vyjimku pozadal a bezproblemu dostal, ale jsem v uzemnim planu jako zastavene uzemi a byl tu dum ktery jsem boural, takze situace ponekud odlisna
Odpovědět
Dle uzemniho planu je pripustna zahradni chata ackoliv se jedna o nezastavene uzemni. Problem je pouze v ochannem pasmu lesa. Odvolani se dava nasledne k nadrazenemu krajskemu uradu?
Odpovědět
Náš pozemek se nachází v zastavěném území města, nicméně sousedí s alejí vzrostlých listnatých lesních stromů, označených v KN jako les. Prvotní stanovisko byl nesouhlas, po zápisu "Dohody o vzdání se práva náhrady škody" do KN, Lesy ČR stavbu povolily.
Odpovědět
@jarmiladol Ano, II. instancí je krajský úřad. Budete to mít upřesněno v rozhodnutí v části "Poučení o opravném prostředku".
Odpovědět
Jeste bych mela dotaz, myslite ze je lepsi napsat na zivotni prostredi aby mi predbezne dali rozhodnuti? S tim ze bych chatu zakreslila do mapy pouze orientacne. Nerada bych si nechala vypracovat projekt za nekolik tisic a pote zjistila ze nemam sanci pres ochranu lesa projit. Co myslite?
Odpovědět
@jarmiladol Životní prostředí dává závazné stanovisko pro stavební úřad. Ten to pak má jako podklad pro své rozhodnutí, zda stavbu povolit či nepovolit. Takže požádat předem na ŽP o to závazné stanovisko je samozřejmě dobrý postup. Malý problém může nastat jen v tom, že každé ŽP má na tu žádost trochu jiné požadavky. Určitě by neměli chtít celý projekt, obvykle postačí, když je žádost doložena situačním výkresem s přesnými kótami (nejlépe je vzít jako podklad katastrální mapu). Doporučil bych Vám zajít si na to ŽP, aby Vám řekli, co přesně budou chtít.
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 3 měsících
V České republice zákon 289/1995 Sb., o lesích, pojem „ochranného pásma lesa“ přímo nezavádí ani nepoužívá, zavádí však regulaci, která ochranné pásmo vytváří de facto. Ve dvou ustanoveních se zavádějí omezení, která platí ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Běžně se však pro toto pásmo název „ochranné pásmo“ používá, a to i v oficiálních formulářích nabízených pro tuto situaci.[1][2][3][4] V § 14 odst. 2, že k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa při řízeních podle stavebního zákona (územní plánování, stavební řízení apod.) je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa vydávají dle § 48 odst. 2 zákona o lesích obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Zákon o lesích však nestanoví konkrétní podmínky pro udělení souhlasu a ponechává tak vyhodnocení mnoha možných faktorů plně na správním úřadu, který může vycházet z obecného vymezení účelu zákona, jak je vymezen v jeho úvodu. Dle možného výkladu je vždy nutno posoudit, zda má být po umístění stavby zachována existence lesa a zda plnění funkcí lesa nebude stavbou nijak ohroženo či omezeno. Případný nesouhlas orgánu státní správy lesů musí mít oporu v zákonných ustanoveních lesního zákona a lze dovozovat, že jej nelze vydat jen z titulu blízkosti k okraji lesa, pokud nebude vlastník lesa nijak stavbou omezován v obhospodařování svého lesa ani pro stavbu a její užívání nevzniknou hrozby ze strany lesního pozemku ve smyslu § 22 zákona o lesích. Rovněž orgán státní správy lesů nemůže vydat nesouhlas z titulu, že umístění stavby není v souladu s územně plánovací dokumentací. Lze si přestavit nesouhlas například z důvodu omezení dopravní obslužnosti pozemků určených k plnění funkci lesa nebo nesouhlas se stavbou oplocení na hranici sousedního pozemku s lesním, protože lesní zákon obecně zakazuje oplocovat les a podle rozsudku Nejvyššího správního soudu z roku 2011 e tento zákaz vztahuje i na částečné oplocení lesa.[5] Jiný z výkladů nazývá takto udělovaný souhlas „výjimkou“, jako by stavební činnost v daném pásmu byla obecně zakázaná, a jako příklad, kdy by tato „výjimka“ mohla být neudělena, uvádí případ, kdy by nová stavba byla ohrožena pádem stromů. Tentýž článek mylně tvrdí, že je třeba o takovou výjimku žádat a že se proti jejímu neudělení lze odvolat.[4] Stejnou vzdáleností 50 metrů od okraje lesa je vymezen také zákaz rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně v § 20 odst. 2, jeho porušení fyzickou osobou při obecném užívání lesa je sankcionováno jako přestupek podle § 53 odst. 1 písm. o), kde je skutková podstata rozšířena o odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, které je však výslovně zakázáno pouze v lese, nikoliv u lesa.
Odpovědět
@selskyrozum https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann... Machrujete...
Odpovědět
@selskyrozum A když už kopírujete z wikipedie, tak alespoň mažte ty odkazy.
Odpovědět
@selskyrozum Promiňte, ale vlastní názor by nebyl?
Odpovědět
jarmiladol @milanq Jestli teda můžu přidat opět vlastní zkušenost (nejednu), která se opět liší od toho co říkáte. I zastavené území se může nacházet v OPL.... Argument pádu stromu je pochopitelný. Proto jsme vyřešili podmínku buď zpracováním územní studie pro celé řešení území, nebo vyřešení a doložení v PD, s vyznačenou hranicí a podmínkou umístění domu. Pro ohrožení stavby vlivem pádu stromu. Tak (relativně) jednoduché to je. Rozhodně bych netvrdil, že je to obtížné, nebo snad nemožné 😉
Odpovědět
Článek se načítá
@nikra_ Taky jsme takto zkusili, ale narazili jsme na obtížný právní výklad. Náhrady hmotné škody na domě by asi prošlo, ale ta je úzce spjata s újmou na zdraví a té se jen tak vzdát prý nemůžeme 🙂 (z obdrženého právního výkladu a doporučení).
Odpovědět
@panlorenc Samozřejmě že zastavěné území může být i v ochranném pásmu lesa. Samozřejmě že se může zpracovat územní studie. Ale tazatelka potřebuje radu.
Odpovědět
@milanq A tvoje rada je ve stylu § bez vysvětení..."velmi pravděpodobné nikdo nepovolí..., nemá naději na úspěch..., se odvolat, nepočítejte, že uspějete.... 😄 Já jsem dal alespoň reálný příklad, jak jsme to řešili.
Odpovědět
@panlorenc Ale pro paní je k ničemu. Ale chápu Vás... 🙂))
Odpovědět
@milanq Aha, takže ty záměrně neradíš? 😄 Já jsem poradil zpracovat územní studii, či vymezit rozsah pádu do PD, nebo dohodou o vzdání se práva náhrady, či výjimku a nebo kombinací uvedených. TY jsi vyplodil (jak je u tebe zvykem) pouze hloupý koment ve stylu problém/nejde/obtížné 😒 Milane...opravdu nemusíš přispívat do fóra za každou cenu. No fakt...nemusíš.
Odpovědět
@panlorenc Jak jsem psal - chápu Vás. Nemáte to lehké.
Odpovědět
@milanq Ano, nemám to lehké...a kdyby neexistovali lidi podobní vaší nátuře, hned by to bylo o poznání lehčí 😉
Odpovědět
@jozkakomosny Ok. máte svou pravdu. příště pošlu odkaz nebo sto ať se tím tazatel prokouše a najde si řešení.
Odpovědět
@panlorenc Ale jo, fakt jste borec.
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?