Smlouvy

Název
Věcné břemeno na budoucí kanalizaci
2
2
0
220
Nedodržení termínu předání
0
1
0
010
Stržení peněz z kauce při poškození bytu
11
7
0
1170
Darování RD s hypotékou a vložení věcného bremene
2
3
0
230
Kupní smlouva spolu s věcným břemenem (služebnost cesty)
3
3
0
330
Pojištění stavby
7
4
0
740
Kolaudace při stavbě domu na klíč, je součástí smlouvy o dílo?
10
7
0
1070
Máme nárok na penále?
11
6
0
1160
Sponzor fóra
Reklamace vad v novostavbě
5
3
0
530
Darovací smlouva pozemku mezi mnou a přítelem
34
14
0
34140
Šudák Roman, IČO:02233665, Brno
0
2
0
020
Reklamace závad v novostavbě
8
4
0
840
Prodané auto a neuskutečněný přepis
27
12
0
27120
Zkušeností s agenturou pro radost
0
1
0
010
Jak přepsat pozemek v katastru na SJM?
31
22
0
31220
Pojištění domácnosti
3
4
0
340
Mall.cz - reklamace zboží v zákonné lhůtě 2 roky
4
5
0
450
Ústní dohoda. Máme šanci u soudu uspět?
29
17
0
29170
Nedodržení předávacího protokolu a reklamace
4
4
0
440
Odstoupení od kupní smlouvy Oresi
13
11
0
13110
Jaké parcelní číslo zapsat do darovací smlouvy?
5
5
0
550
Zvětšení půdorysu po podepsání hypotéky, je to možné?
1
2
0
120
Na jakou částku musí být pojištěna nemovitost v zástavě?
8
5
0
850
Smlouva o dílo - na co dávat pozor?
22
11
0
22110
Pozemek na manžela, RD na oba?
32
11
0
32110
Jak postupovat při ztrátě BSoD?
2
3
0
230
Odstoupení od smlouvy se zhotovitelem domu na klíč
2
3
0
230
Změna účelu hypotéky
4
2
0
420
Věcné břemeno na vodovodní přípojku k sousedovi
13
4
0
1340
Vzor kupní smlouvy pro pozemek 2019
0
1
0
010
Kolik si bere právník za vytvoření smlouvy o věčném břemenu?
5
6
0
560
Právník - oblast Praha. Prosím doporučte
0
1
0
010
Věcné břemeno k více pozemkům, jde to?
0
1
0
010
Lze darovat část cesty, kde je věcné břemeno?
0
1
0
010
Nemáte někdo vzor darovací smlouvy na pozemek
3
3
0
330
Darovací smlouva. Potřebovala bych poradit
11
9
0
1190
Jaké pojištění bytu v osobním vlastnictví?
1
2
0
120
Platba zálohy před podpisem smlouvy o dílo u stavební firmy
20
11
0
20110
Navýšení pojistného na dům kvůli pojistné události
9
6
0
960
Úhrada konečné faktury a nedodělky
4
4
0
440

Nenašli jste co jste hledali?